Developing SQL Data Models

Developing SQL Data Models

 • 10.04.18.
 • Sarajevo

Fokus ovog trodnevnog kursa je kreiranje uspješnih BI rješenja. Kako implementirati i višedimenzionalne i tabelarne modele podataka i kako kreirati kockice, dimenzije, mjere i mjerne grupe koristeći SQL Server Analysis Services (SSAS). Ovaj kurs vam pomaže da se pripremite za Microsoft ispit 70-768.

Primarna publika za ovaj kurs su stručnjaci baze podataka koji moraju ispuniti ulogu BI Developer-a da kreiraju BI rešenja za preduzeća.

 • Komponente, arhitektura i priroda BI rešenja
 • Kreirajte višedimenzionalnu bazu podataka sa uslugama analize
 • Sprovodite dimenzije u kocki
 • Sprovesti mjere i mjeriti grupe u kocki
 • Koristite sintaksu MDX-a
 • Prilagoditi kocku
 • Implementirati tabularnu bazu podataka
 • Koristite DAX da biste upitali tabelarni model
 • Koristite rudarenje podataka za prediktivne analize
 • Uvod u poslovne inteligencije i modeliranje podataka
 • Kreirajte višedimenzionalne baze podataka
 • Rad sa kockama i dimenzijama
 • Rad sa mjerama i mjernim grupama
 • Uvod u multidimenzionalne izraze (MDX)
 • Prilagodite funkcionalnost kocke
 • Implementirati Tabelarni model podataka koristeći usluge analize
 • Uvod u ekspresiju analize podataka (DAX)
 • Izvršite prediktivnu analizu s podacima za rukovanje podacima
 • Kurs uključuje korištenje Akademika kompjutera.
 • Trajanje: 24 časa

Prijavi se