Grafički Dizajner Akademija

Ova Akademija osposobljava kandidate za korištenje programa za grafičko oblikovanje, tajne struke grafičkog dizajna i izdavaštva u klasičnom i digitalnom obliku. Počinje se usvajanjem teorijskih koncepata, obrade vektorske grafike i fotografije, primjenom tipografije u prijelomu dokumenta, izrade i provjere pripreme za štampu, te principima digitalnog izdavaštva. Svaki stadij edukacije uključuje i niz praktičnih primjera na kojima polaznici vježbaju i otkrivaju tajne i trikove grafičkog dizajna tokom nastave.

course

Kreirati vizualnu formu s obzirom na principe kompozicije i organizacije, odnosa prikazanih informacija, simboličkih značenja, tipografije i estetike. Upotrijebiti alate i tehnologije za oblikovanje vizualnih komunikacija, odabirati proizvodne procese u štampanim i digitalnim medijima, s obzirom na njihove uloge u kreiranju, reprodukciji i distribuciji vizualnih poruka.

Koristiti grafičke programe (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat DC) za samostalno realizovanje idejnog rješenja u zadanim estetskim, tehnološkim i ekonomskim okvirima.

Oblikovati i pripremati za štampu različite vrste publikacija i ostalih grafičkih proizvoda s obzirom na zadane parametre. Izraditi vizualni identitet kompanije koristeći grafičke programe


Svi kandidati koji uspješno završe akademiju Grafički Dizajner ostvaruju pravo na polaganje certifikacijskog ispita.

Ova akademija je namijenjena korisnicima koji žele da razumiju grafički dizajn, UX/UI dizajn, Photoshop, Illustrator i InDesigne.

Za upis na ovu akademiju, pored pasivnog korištenja engleskog jezika, potrebno je imati određenih znanja i vještina u radu s računalom. Neophodno je iskustvo u radu s računarom koje obuhvata vrlo dobro služenje tastaturom i mišem, poznavanje funkcija Windows operativnog sistema.