Juniper Edukacije

Zašto Juniper

Edukacije sa AKADEMIKA edukacijom znači trening sa pobjednikom.

Kao oficijelni Microsoft Learning Partner Akademika nudi opsežan nastavni plan i program Microsoft kurseva i certifikacijskih seminara za WindowsServer, Windows klijent, SQL Server, Exchange Server i LyncServer i System Center, cloud computing, SharePoint mreže, Visual Studio i više.

Nijedan drugi trening provajder nema opsežna industrijska partnerstva ili tehničku stručnost u izgradnji i izvođenju raznih rješenja za obuku.

Educirajte se sa pobjednikom, i uvjerite se zašto 98% naših studenata kažu da bi se odlučili i za neki drugi kurs kod nas.