SWITCH – Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0

Savladajte nepredne vješine kreiranja efikasnih i proširivih mreža korištenjem L2 i i višeslojnih switch-eva i pripremite se za(300-115 SWITCH) ispit.

U ovom kursu ćete steći vještine potrebne za kreiranje efikasne i proširive poslovne mreže. Fokusiraćemo se na funkcije L2 i višeslojnih switch mehanizama uključujući VLAN, trunk, inter-VLAN usmjeravanje, agregacija portova, STP, FHRP kao i servise koji se tiču sigurnosti i visoke dostupnosti.

 • Komponente Cisco Enterprise Campus arhitekture uključujući operacije na L2 i višeslojnim switch-evima
 • SDM forme i kako se koriste
 • Implementacija servisa LLDP i PoE
 • Rad sa VLAN, Trunk, DTP i VTP servisima
 • Konfiguracija DHCP servera i klijenta po IPv4 i IPv6 protokolu, kao i relay agenta
 • Podešavanje agregacije portova po L2 i L3 sloju
 • Podešavanje različitih vrsta spanning tree protokola, kao što su STP, RSTP i MST
 • Konfiguracija rutiranja između VLAN-ova, na router-u i višeslojnom switch-u
 • Visoka dostupnost mreže, uključujući servise: NTP, SNMPv3, IP SLA, port mirroring, virtualizacija switch-a
 • Konfiguracija FHRP protokola, uključujući HSRP, VRRP i GLBP
 • Implementacija sigurnosnih mehanizama, koja podrazumjeva port security, storm control, DHCP snooping, IP source Guard, DAI, VLAN ACL i privatni VLAN-ovi
 • Korištenje vanjskog autentifikacijskog servera u mreži, implementacija 802.1x protokola
 • Pregled osnova L2 komunikacije
 • Osnove dizajniranja mreže
 • Kampus mrežna arhitektura
 • STP protokol detaljno
 • Usmjeravanje paketa između VLAN-ova
 • First-Hop redundancija
 • Upravljanje mrežom
 • Tehnologije i servisi switch-a u uslovima kampus mreže
 • Visoka dostupnost
 • Mrežna sigurnost