Red Hat System Administration III (RH254)

RHSA 3 je namjenjen iskusnim Linux administratorima koji žele savladati automatizaciju procesa, skripting i pripremite se za polaganje RH254 ispita.

Red Hat System Administration 3 je fokusiran na implementaciju i upravljanje mrežnim servisima korištenjem DNS, MariaDB, Apache HTTPD Postfix SMTP nullclinets, mrežno dijeljenje datoteka korištenjem NFS i SMB sistema.

Potom rad sa iSCSI, napredna mrežna i firewall konfiguracija, te korištenje Bash shell skriptinga radi automatizacije, konfiguracije i troubleshooting-a sistema.

 • Kontrola daemon-a i servisa
 • Napredno upravljanje mrežom
 • Konfiguracija agregacije linkova, bridging, teaming i bonding mehanizmi
 • Konfiguracija filtera sa firewall-om
 • Dozvola i zabrana pristupa mrežnim servisima korištenjem SELinux
 • Upraljanje DNS serverima
 • Konfiguracija SMTP protokola za razmjenu mailova
 • iSCSI block storage
 • Podešavanje NFS i SMB pohrane
 • Konfiguracija MariaDB baze podataka
 • Konfiguracija Apache HTTPD uključujući TLS
 • Pisanje jednostavnih skripti za automatizaciju
 • Kontrola daemon-a i servisa
 • Upravljanje IPv6 mrežom
 • Agregacija linkova i bridging
 • Kontrola sigurnosti mrežnih portova
 • Upravljanje DNS serverima
 • Konfiguracija email servisa
 • Block-based storage
 • File-based storage
 • Podešavanje MariaDB baza podataka
 • Apache HTTPD web servis
 • Pisanje Bash skripti
 • Bash kondicionali i kontrolne strukture
 • Detaljan pregled pređenih cjelina