Red Hat System Administration I (RH124)

RHSA 1 je namjenjen profesionalcima koji nemaju prethodnog iskustva u administraciji Linux sistema. Pripremite se za polaganje RH124 certifikacijskog ispita.

Red Hat System Administration I nudi osnovne vještine administracije Red Hat sistema i namjenjen je za one kandidate koji žele postati full-time Linux sistem administratori.

U ovom su kursu predstavljeni osnovi koncepti korištenja komandnog okruženja (CLI), kao i drugi alati za upravljanje poslovnim sistemima. Ovi se koncepti dalje prožimaju kroz RHSA II, gdje će kandidati imati priliku dalje produbiti svoje administracijske vještine.

 • Pristupanje komandnom okruženju (CLI)
 • Upravljanje datotekama iz CLI okruženja
 • Kreiranje, pregledanje i editovanje tekstualnih datoteka
 • Upravljanje lokalnim korisnicima i grupama
 • Nadgledanje i upravljanje Linux procesima
 • Kontrola servisa i daemon-a
 • Kontrola pristupa datotekama korištenjem permisija datotečnog sistema
 • Analiza i spremanje log-datoteka
 • Konfiguracija i zaštita OpenSSH servisa
 • Instalacija i ažuriranje software-a
 • Pristup Linux datotečnom sistemu
 • Upravljanje mrežom u Linux-u
 • Pritup CLI okruženju
 • Upravljanje datotekama iz CLI okruženja
 • Traženje pomoći u Red Hat Enterprise Linuxu
 • Kreiranje, pregledanje i editovanje datoteka
 • Upravljanje lokalnim korisnicima i grupama u Linuxu
 • Kontrola pristupa datotekama korištenjem permisija Linux file sistema
 • Monitoring i upravljanje Linux procesima
 • Kontrola servisa i daemon-a
 • Konfiguracija i zaštita OpenSSH servisa
 • Analiza i spremanje logova
 • Upravljanje mrežom u Red Hat Enterprise Linuxu
 • Arhiviranje i kopiranje datoteka između sistema
 • Instalacija i ažuriranje software-a
 • Pristup Linux file sistemu
 • Korištenje virtuelnih sistema
 • Pregled savladanih cjelina kursa