Red Hat System Administration II (RH134)

RHSA 2 se fokusira na ključne zadatke full-time RedHat sistem administratora. Pripremite se za polaganje RH135 certifikacijskog ispita.

Red Hat System Administration II zalazi dublje u administraciju Linux sistema uključujući datotečni sistem, particije, logical volume, SELinux, analizu i rješavanje mogućih problema u sistemu.

 • Automatizacija instalacija sa Kicktart alatom
 • Upravljanje logical volume-om i i datotečnim sistemom
 • Upravljanje redovnim zadacima
 • Pristup mrežnom datotečnom sistemu
 • Upravljanje SELinux-om
 • Kontrola firewall-a
 • Vršenje troubleshooting-a sistema
 • Automatizacija instalacija sa Kicktart alatom
 • Korištenje regular expresija uz pomoc grep alata
 • Kreiranje i editovanje datoteka sa VIM alatom
 • Zakazivanje budućih zadataka u Linuxu
 • Upravljanje prioritetima u Linux procesima
 • Kontrola pristupa datotekama sa listama za kontrolu pristupa (ACL)
 • Upravljanje sigurnošću sistema sa SELinux
 • Povezivanje na mrežu korištenjem centralizovanog sistema za upravljanje identitetom
 • Dodavanje diskova, particija, datotečnih sistema na Linux sistem
 • Upravljanje LVM pohranom
 • Pristup NAS korištenjem NFS
 • Pristup NAS korištenjem SMB
 • Kontrola i troubleshooting boot procesa RHEL sistema
 • Ograničavanje mrežne komunikacije korištenjem firewall-a
 • Detaljan pregled predjenih cjelina