PMP – Project Management Professional

U ovom kursu ćete steći osnove potrebne za polaganje PMP i CAPM ispita.

Danas u skoro svakoj državi možete pronaći PMP certificirane osobe u funkciji voditelja projekata, i za razliku od drugih certifikacija koje se fokusiraju na određeni geografski okvir ili domenu, PMP zaista djeluje globalno. Kao PMP možete praktično raditi u bilo kojoj industriji, sa bilo kojom metodologijom i na bilo kojoj lokaciji.

PMP također može značajno uticati na potencijal vaših prihoda. Istraživanja koja su izvršena su pokazala da osobe koje posjeduju PMP certifikat u prosjeku zarađuju 20% više u odnosu na projekt menadžere koji to ne posjeduju. Poslodavci također imaju koristi. Kada više od jedne trećine njihovih projektnih menadžera imaju certifikat PMP, organizacije završavaju više svojih projekata na vrijeme, u okviru definisanog budžeta u ispunjavanju prvobitnih ciljeva. (Studija Pulse of Profession®, PMI, 2015.)

 • Pripremite se za polaganje PMP ispita
 • Upoznajte se sa PMBOK® Guide terminima, definicijama i procesima
 • Analiza alata i tehnika PMBOK® Guide procesa
 • Uvod
 • Koncepti upravljanja projektima
 • Procesne grupe i oblasti znanja
 • Upravljanje integracijom projekta
 • Upravljanje opsegom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje projektnim rizikom
 • Upravljanje nabavkama
 • Upravljanje zainteresovanim stranama (Stakehoders)