MS Word II - napredno korištenje

Obučava korisnike da se na sustavan način upoznaju napredne mogućnosti ovog alata za rad s tekstom.

Nakon uspješno završene edukacije polaznici će znati nekoliko tehnika uređivanja teksta kao što su: izrada naljepnica i cirkularnih pisama, uključivanje slika u tekst, izrada publikacija i korištenje stilova, automatsko izrađivanje sadržaja…

MS Word: napredni namijenjen je korisnicima koji imaju potrebu spoznati naprednije mogućnosti alata MS Word i aktivno ih kasnije primjenjivati u praksi.

 • Microsoft Office Word – novine i mogućnosti: Podešavanje mogućnosti. Mogućnosti programa Word. Vrpca i traka za brzi pristup. Prilagodba vrpce. Prikaz dokumenta. Načini prikaza. Pomoć i podrška.
 • Oblikovanje dokumenta prije unosa teksta: Rad s predlošcima. Postavljanje stranice. Margine. Orijentacija i veličina papira. Brojevi stranica. Zaglavlje i podnožje.
 • Unos teksta: Osnove daktilografije. Stilovi. Reference. Fusnote i krajnje bilješke. Citat. Prijelomi stranice. Prijelomi odjeljka. Sekcije. Tabulatori.
 • Oblikovanje teksta: Mogućnosti lijepljenja. Pronađi i zamijeni. Višerazinski popis. Prored. Tekst u stupcima. Pretvaranje teksta u tablicu. Inicijal.
 • Napredni rad s tablicama i slikama: Položaj slike. Prelamanje teksta oko slike. Opis slike. Stilovi tablice. Hiperveza. Knjižna oznaka. Unakrsna referenca. Polja.
 • Oblikovanje dokumenta nakon unosa teksta: Referenciranje. Tablica sadržaja. Bibliografija. Tablica slika. Tablica indeksa. Makronaredbe. Tema dokumenta. Vodeni žig. Komentari. Usporedba i spajanje dokumenata. Provođenje zaštite dokument. Pripreme za ispis i ispis. Različita zaglavlja i podnožja.
 • Posebni dokumenti: Obrasci. Stvaranje glavnog dokumenta i poddokumenata. Skupna pisma. Izrada omotnica. Izrada naljepnica. Predlošci.
 • Uređivanje i oblikovanje dokumenta
 • Stilovi - korištenje
 • Kreiranje i izmjena stilova
 • Traženje i zamjena riječi
 • Automatsko ispravljanje (AutoCorrect)
 • Tabulatori
 • Predlošci
 • Organizacija dokumenta i reference
 • Sekcije
 • Zaglavlje i podnožje
 • Poveznice (linkovi)
 • Podatkovna polja (Fields)
 • Sadržaj
 • Popis pojmova (indeks)
 • Fusnote i krajnje oznake
 • Natpisi uz slike i objekte (Caption)
 • Slike, crteži i drugi objekti
 • Grafički oblici
 • Veličina i smještaj objekata
 • Odnosi među objektima
 • Podaci iz drugih aplikacija
 • Umetanje radnih objekata
 • Napredne opcije kopiranja (Paste Special)
 • Grafikoni
 • Jednadžbe
 • Cirkularna pisma
 • Cirkularna pisma (Mail Merge)
 • Revizija, provjera i zaštita dokumenta
 • Komentari
 • Praćenje promjena
 • Pravopis i gramatika
 • Zaštita datoteke dokumenta
 • Ograničavanje unosa i oblikovanja
 • Obrasci (Forms).