MS Word I - osnovno korištenje

Polaznici će naučiti i neke od novih mogućnosti programa Word 2016 koje nisu postojale u starijim verzijama.

Bez obzira na svu tehnologiju oko nas, još uvijek primarno imati otisak dokumenta na papiru, a kako računala pružaju ogromne mogucnosti manipulacije s dokumentima tako su postala nezamjenjiv alat za pisanje i obradu teksta. Seminar upoznaje polaznike s programom za obradu teksta MS Word.

  • Uvod u Word: Pokretanje programa. Rad s vrpcom. Izmjena osnovnih postavki. Upotreba Pomoći.
  • Rad s dokumentom: Otvaranje dokumenata. Prikazi dokumenata. Zumiranje. Kretanje kroz dokument. Spremanje dokumenta.
  • Rad s tekstom: Promjena VELIKA – mala slova. Rastavljanje riječi. Tabulatori. Grafičke oznake i numeriranje. Obrubi i sjenčanje. Korištenje stilova. Numeriranje stranica. Zaglavlje i podnožje.
  • Tablice:Bez obzira na svu tehnologiju oko nas, još uvijek primarno imati otisak dokumenta na papiru, a kako računala pružaju ogromne mogucnosti manipulacije s dokumentima tako su postala nezamjenjiv alat za pisanje i obradu teksta. Seminar upoznaje polaznike s programom za obradu teksta MS Word. Stvaranje tablice. Unos podataka u tablicu. Poravnanje podataka u tablici. Umetanje i brisanje redaka i stupaca. Spajanje i razdvajanje ćelija.
  • Grafički objekti: Stvaranje grafičkih objekata. Oblikovanje grafičkih objekata. Kopiranje i premještanje grafičkih objekata.
  • Cirkularna pisma: Stvaranje cirkularnih pisama. Oblikovanje spojenih podataka. Print spojenih podataka.
  • Ispis dokumenta: Veličina papira. Orijentacija papira. Podešavanje margina. Printanje.
 • Korištenje aplikacije
 • Rad u aplikaciji za tabelarno računanje
 • Povećanje produktivnosti
 • Ćelije
 • Unos, izbir
 • Mijenjanje, sortiranje
 • Kopiranje, brisanje
 • Upravljanje radnim listovima
 • Redovi i kolone
 • Radni listovi
 • Formule i funkcije
 • Aritmetičke formule
 • Funkcije
 • Formatiranje
 • Brojevi/Datumi
 • Sadržaj
 • Poravnanje, efekti za granice
 • Grafikoni
 • Kreiranje
 • Modifikovanje
 • Izlazi (Outputs)
 • Podešavanje
 • Provjera i štampanje