MS Excel - izrada tabličnih proračuna

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju koncept tabelarnih računanja i da pokažu sposobnost korištenja excela za računanje i izradu preciznih analiza.

Svi se ponekad nademo u situaciji da moramo izraditi tablične proračune; od jednostavnijih - poput mjesečnog kućnog budžeta, do najsloženijih poslovnih analiza. Na papiru je to jako mukotrpno, pogotovo ako je potrebno mijenjati podatke i opet računati.

Nakon završenog seminara polaznici ce znati izradivati jednostavnije tablične proračune i izvoditi manipulacije nad njima korištenjem matematickih formula i ugradenih funkcija, te ce isto tako naučiti kako svoje podatke prikazati grafički.

 • Radi sa aplikacijama za tabelarno računanje i da ih čuva u različitim formatima file-a
 • Koristi ugrađene opcije, kao što je opcija pomoći, za povećanje produktivnosti
 • Unosi podatke u ćelije
 • Kreira liste
 • Izabere, sortira, kopira i briše podatke
 • Izmjeni redove i kolone u radnim listovima
 • Kopira, briše i mjenja naziv radnog lista
 • Kreira matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije
 • Prepozna greške u formulama
 • Formatira brojeve i tekst sadržan u radnim listovima
 • Izabere, kreira, formatira grafikone
 • Podešava stranice tabelarnih računanja
 • Štampa
 • Korištenje aplikacije
 • Rad u aplikaciji za tabelarno računanje
 • Povećanje produktivnosti
 • Ćelije
 • Unos i zbir
 • Mijenjanje, sortiranje
 • Kopiranje, brisanje
 • Redovi i kolone
 • Radni listovi
 • Formule i funkcije
 • Aritmetičke formule
 • Funkcije
 • Formatiranje
 • Brojevi/Datumi
 • Sadržaj
 • Poravnanje, efekti za granice
 • Grafikoni
 • Kreiranje
 • Modifikovanje
 • Izlazi (Outputs)
 • Podešavanje
 • Provjera i štampanje