MS Access II - napredno korištenje

Naučit ćete dodavati i mijenjati zapise klikom na gumb, ubacivati u bazu već postojeće tablice iz drugih aplikacija…

Da biste olakšali korisniku upotrebu vaše baze podataka ona mora biti što jednostavnija za rukovanje što znači da na Vaše obrasce za unos i manipulaciju podacima morate znati pravilno postaviti sve vrste kontrola.

Kroz napredne opcije svih elemenata baze, naučite kako dati dodatnu funkcionalnost vašoj aplikaciji. Naučit ćete dodavati i mijenjati zapise klikom na gumb, ubacivati u bazu već postojeće tablice iz drugih aplikacija, zaštititi bazu od neovlaštenog pregledavanja ili mijenjanja...

 • Tipovi baza podataka
 • Ciklus razvoja baze podataka
 • Uporaba baza podataka u poslovnom svijetuDizajn nove baze podataka
 • Analiza i logički dizajn
 • Određivanje svrhe baze podataka
 • Definiranje tablica u bazi
 • Definiranje polja u tablicama
 • Određivanje tipa relacijske veze
 • Postavljanje referencijalnog integriteta
 • Opcije „Kaskadno ažuriraj srodna polja“ i „Kaskadno izbriši srodna polja“
 • Uvoz podataka iz druge MS Access baze
 • Uvoz podataka iz MS Excela
 • Uvoz podataka iz .txt ili .csv datoteke
 • Izvoz tablice u CSV ili TXT format
 • Povezivanje (linkanje) tablica
 • Povezivanje tablica Self-join vezom
 • Kreiranje Lookup polja
 • Unos podataka u OLE Objekt polje
 • Umetanje ili povezivanje podataka (Insert i Link)
 • Svojstvo „Zadana vrijednost“
 • Svojstvo „Pravilo provjere valjanosti“
 • Svojstvo „Ulazna maska“
 • Polje kao hiperveza (hyperlink)
 • Sastavljač izraza (Expression Builder)
 • Unutarnja i vanjska relacijska veza
 • Upit koji mijenja podatke (Update Query)
 • Upit koji dodaje podatke na kraj druge tablice (Append Query)
 • Upit koji stvara novu tablicu (Make-Table Query)
 • Upit brisanja (Delete Query)
 • Unakrsni upit (Crosstab Query)
 • Parametarski upit
 • Upit koji pronalazi duplikate slogova (Find Duplicates)
 • Upit koji pronalazi neuparene slogove (Find Unmatched)
 • Grupiranje podataka u upitu
 • Djelomični prikaz slogova u upitu
 • Što je to SQL?
 • Izgled SQL izraza
 • Kako doći do SQL izraza?
 • Ručna izrada SQL izraza
 • Objekti na obrascima (kontrole – controls)
 • Izrada obrasca ručno
 • Nevezani tekstni okvir (Unbound Text Box)
 • Naredba Immediate IF (IIF) u tekstnom okviru
 • Postavljanje gumba mogućnosti na obrazac
 • Dodavanje objekta „Grupa mogućnosti“ (Option Group)
 • Kombinirani okvir (Combo box)
 • Okvir popisa (List box)
 • Kontrola za prikaz slike (Image)
 • Slobodni okvir objekta (Unbound Object Frame)
 • Okvir objekta vezan za slog (Bound Object Frame)
 • Postavljanje redoslijeda kontrola na obrascu
 • Obrazac s podobrascem (Subform)
 • Uvjetno oblikovanje tekstnog okvira
 • Izrada izvještaja ručno
 • Definiranje grupe ručno
 • Izračun sume za grupu
 • Povezivanje vrijednosti nekoliko polja (Concatenate)
 • Svojstvo tekstnog okvira „Tekući zbroj“ (Running Sum)
 • Oblikovanje napravljenog izvještaja alatom Samooblikovanje
 • Ispis podataka na naljepnice (Labels)
 • Izrada izvještaja s podizvještajem
 • Izrada makronaredbe (Macros)
 • Povezivanje makronaredbe i zapovjednog gumba
 • Uvjeti u makronaredbama
 • Makronaredbe u grupi
 • Spajanje kontrole „Gumb“ i makronaredbe bez pomoći čarobnjaka
 • Visual Basic
 • Čemu služe moduli?
 • Izrada vašeg prvog programskog modula u VB
 • Administrativni zadaci
 • Izrada ACCDE datoteke
 • Konverzija u stariji format
 • Sažimanje i popravak datoteke baze podataka
 • Razumjevanje baze podataka
 • Ključni koncepti
 • Organizovanje baze podataka
 • Odnosi
 • Operacije
 • Korištenje aplikacije
 • Rad u bazi podataka
 • Uobičajni zadaci
 • Tabele - Zapisi (records)
 • Dizajn
 • Primanje informacija
 • Glavne operacije
 • Upiti
 • Objekti (Objects)
 • Forme
 • Izlazi (Outputs)
 • Izveštaji, izvoz podataka
 • Štampa