IINS v3.0 – Implementing Cisco IOS Network Security

Podignite sigurnost vaše mreže na viši nivo i pripremite se za CCNA Security IINS 210-260 ispit.

U ovom kursu ćete naučiti kako dizajnirati, implementirati i nadgledati širok spektar aktivnosti u sklopu pravilnika IT sigurnosti koji predstavljaju dio pravilnika sigurnosti kompanije korištenjem Cisco IOS sigurnosnih mehanizama.

Osim osnovnih mehanizama kontrolnog nivoa, u ovom kursu ćete se upoznati i sa korištenjem Cisco ASA uređaja. Konfiguraciju ASA uređaja ćemo vršiti paralelno kroz GUI, kao i kroz CLI okruženje. Konfiguracija Site-to-site VPN mreža je obuhvaćena kroz korištenje IOS kao i kroz Cisco ASA. Kurs nudi uvod u kriptografske sisteme i kriptografske algoritme koje koristi Cisco IOS za omogućavanje sigurne komunikacije.

 • Koncepti sigurnosti
 • Zaštita routing i switching infrastrukture
 • Implementacija aaa (authentication, authorization and accounting) servisa
 • Razvoj osnovnih firewall servisa
 • Konfiguracija site-so-site VPN, kao i VPN mreža za udaljeni pristup.
 • Napredni sigurnosni servisi kao što je zaštita od upada, sigurnost sadržaja i upravljanje identitetima
 • Razvoj potpunog pravilnika sigurnosti u cilju zaštite od opasnosti po sigurnost informacija
 • Konfiguracija Cisco IOS sigurnosnih mehanizama, uključujući funkcije upravljanja i izvještavanja
 • Podešavanje Cisco ASA firewall-a za omogućavanje sigurnog udaljenog pristupa korištenjem SSL (Secure Socket Layer) VPN-a.
 • Konfiguracije Cisco IOS ZBF (Zone Based Firewall) za omogućavanje sigurne komunikacije u mreži
 • Konfiguracija sigurnosnih servisa na switchu, kojima možemo spriječiti različite vrste L2 i L3 napada
 • Kako možemo kompromitovati mrežu korištenjem besplatnih, lahko dostupnih alata
 • Konfiguracija line, enable šifri
 • Analiza AAA koncepta i mogućnosti korištenjem lokalne baze za autentifikaciju, kao i Cisco Secure ACS.
 • Konfiguracija mehanizama za filtriranje paketa
 • Savremene prijetnje po sigurnost mreža
 • Zaštita mrežnih uređaja
 • Authentication, Authorization and Accounting
 • Implementacija Firewall tehnologija
 • Implementacija mehanizama za prevenciju napada
 • Zaštita LAN mreže
 • Kriptografski sistemi
 • Implementacija virtuelnih privatnih mreža
 • Korištenje i konfiguracija Cisco ASA firewall-a
 • Napredno korištenje Cisco ASA firewall-a
 • Upravljanje zaštićenom mrežom