ASP.NET MVC 5

Nakon završetka kursa biti ćete u mogućnosti da sami kreirate dinamične web stranice/aplikacije i upravljate podacima na klijent-server/server-klijent strani.

Predstojeći kurs je namijenjen svima onima koji do sada nisu ili su imali neko osnovno iskustvo sa asp.net MVC 5. Naime, cilj kursa je, korak po korak, napraviti naprednu web aplikaciju sa admin panelom koja će po završetku kursa biti potpuno funkcionalna i spremna za produkciju.

Aplikacija će biti kreirana tako što ćemo krenuti od početničkog nivoa i upoznavanja sa okruženjem pa sve do naprednih stvari koje nudi asp.net MVC 5.

 • Uvod u Visual Studio 2017
 • Uvod u Asp.net MVC 5
 • Controllers, Views, HTML Helpers i C# Razor
 • Modeli i migracije
 • Kreiranje jednostavne aplikacije sa add/edit/delete opcijama
 • Implementacija web site i admin panel templatea u postojeće okruženje
 • Autentifikacija i autorizacija
 • Kreiranje i upravljanje web API 2 servisom (C#)
 • Izvještaji (Reports
 • Web deploy
 • Uvod
 • Razrada nastavnog plana i programa.
 • Upoznavanje sa Visual Studio 2017 okruženjem.
 • Uvod u Asp.net MVC 5
 • Šta je zapravo MVC i zašto ga koristimo
 • Kako izgleda nova Asp.net aplikacija
 • Razumijevanje ruta (eng. Routes)
 • Ovisnosti između „Model – View – Controller“
 • Kratki osvrt na HTML i CSS
 • Osnovne stvari koje trebate znati vezano za C# i Asp.net
 • Šta je to „ViewBag“
 • Kreiranje „Hello world“ aplikacije
 • Controllers, Views, HTML Helpers i C# Razor
 • Kako i zašto koristimo „Controllers“
 • Šta su to „Views“ i kako ih koristimo
 • Kako primijeniti HTML Helpers i C# Razor sintaksu unutar „Viewa“
 • Pojašnjenje pojma „ActionResult“
 • Kreiranje akcija unutar „Controllera“ i povezivanje sa „Views“
 • Modeli i migracije
 • Šta su to modeli
 • Kako i zašto kreiramo modele
 • Šta je to „Code-First Approach in MVC 5“ i kako se koristi
 • Kako upravljati NuGet paketima
 • Pojašnjavanje pojma migracije
 • Kreiranje baze podataka na osnovu model klasa
 • Rad sa kreiranom bazom podataka
 • Kreiranje jednostavne aplikacije sa add/edit/delete opcijama
 • Šta je to „ViewModel“, kako i zašto ga koristimo
 • Kreiranje upita nad bazom podataka pomoću LINQa
 • Kreiranje formi C# razor sintaksom unutar „Viewa“
 • Rad sa različitim oblicima formi
 • Kako funkcionišu HTTPPost i HTTPGet metode
 • Dohvatanje podataka na „Controller“
 • Napredno korištenje C#a i LINQa
 • Validacija i verifikacija podataka na server i klijent strani
 • Upravljanje greškama (try, catch block)
 • Implementacija web site i admin panel templatea u postojeće okruženje
 • Na koji način primijeniti gotove template stranice u kreiranom projektu
 • Šta su to „Areas“
 • Šta je to i kako se koriste web servisi
 • Autentifikacija i autorizacija
 • Kreiranje custom klasa i nasljeđivanje unutar C#a
 • Pojašnjenje pojmova „Autentifikacija i autorizacija“
 • Kreiranje „Login i Registration“ stranica
 • Osnove enkriptovanja
 • Kreiranje i upravljanje web API 2 servisom (C#)
 • Šta je to web API 2 servis
 • Upravljanje tokovima podataka i dohvatanje statusnih poruka
 • Kreiranje API servisa
 • Dynamic tipovi podataka i JSON
 • Slanje i dohvatanje podataka putem web API 2 servisa
 • Implementiranje web API 2 servisa na kreiranu Web stranicu i Admin panel
 • Izvještaji (Reportsli>
 • Šta su to izvještaji i kako se koriste
 • Kreiranje izvještaja putem Report servisa
 • Web deploy
 • Načini na koje možemo uraditi deploy web aplikacije na Remote server ili Azure
 • Osnove korištenja Gita i GitHuba