Azure DevOps Akademija

course

Azure DevOps stručnjaci spajaju ljude, procese i tehnologiju kako bi neprekidno isporučivali vrijedne proizvode i usluge koje ispunjavaju potrebe krajnjih korisnika i poslovnih ciljeva.

Kroz MCSA: Azure DevOps akademiju usvojit ćete znanje o novim cloud tehnologijama do nivoa upravljanja servisima te izgradnje aplikacija ili servisa u Azureu.

Azure DevOps Akademija sastoji se od tri službena Microsoft treninga:


Ova Akademija Vas priprema za 2 certifikacijska ispita:

  • Certifikacijski ispit AZ-104: Microsoft Azure Administrator ili AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure
  • Certifikacijski ispit AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions

Po završetku edukacije i položenim certifikacijskim ispitima ostvaruju se statusi Microsoft Certified: Azure Administrator Associate ili Microsoft Certified: Azure Developer Associate.

Svi kandidati koji uspješno završe program MCSA Akademije ostvaru jedan besplatan izlazak na oba ispita.

Certifikacijski ispit je potvrda o uspješnom savladavanju MS Azure tehnologija i servisa. Ispit se polaze u VUE testnom centru, koji se nalazi prostorijama Akademika centra.

Akademija je namijenjena IT stručnjacima koje svoje znanje i vještine žele proširiti usvajanjem nove cloud tehnologije do nivoaupravljanja servisima te izgradnje aplikacija ili servisa u Azureu.

1. Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00)


2. Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204)


3. Course AZ-400T00-A: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions